Ik ga stoppen met mijn webshop. Hoe kan ik opzeggen?
Opzeggingen kunnen we alleen per e-mail in behandeling nemen. Stuur ons je verzoek op info@shoppagina.nl, vanaf het e-mailadres waar je op dit moment onze facturen op ontvangt zodat we meteen kunnen verifiëren dat jij de eigenaar bent. Vermeld ook duidelijk om welke webshop het gaat. Voor betaalde pakketten hanteren we een opzegtermijn van 1 maand: een abonnement dat in een lopende maand wordt opgezegd wordt aan het eind van de daaropvolgende maand daadwerkelijk beëindigd. Samen met je abonnement worden ook je domeinnamen opgezegd. Wil je deze behouden, vraag ons in je opzegverzoek dan ook om de verhuiscodes zodat je deze kunt onderbrengen bij een andere provider.

Let op: wij nemen nooit opzegverzoeken aan via de telefoon, de livechat of het contactformulier. Zorg er altijd voor dat je het juiste mailadres gebruikt!