Waar kan ik het mailadres waar ik ingevulde contactformulieren op ontvang wijzigen?
Hiervoor ga je naar Formulieren > Contact > Klik op het potlood (rechts) > E-mail beheerder en plaats je onder E-mailadres het gewenste mailadres.