Waar kan ik het retouradres dat terecht komt op verzendlabel invoeren/wijzigen?
Onder Instellingen > Webshop > Bestellingen vind je hiervoor de optie Retouradres verzendlabel.